Ребята Погода в Паттайе не радует а как

Ребята Погода в Паттайе не радует а как обстоят дела на ко лане?